REFERENCER YDELSER KONTAKT TEAM RÅDGIVENDE INGENIØRER JOB OM JPM

INGENIØRRÅDGIVNING

TIL OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER

REFERENCER

ØRESTAD SYD – KØBENHAVN

BYGHERRERÅDGIVNING
BYGGEFELT 1.9
2017-2020

Bygherrerådgivning ifm. udbud og opførelse af boligbebyggelse på ca. 9.000 m2 i Ørestad Syd i totalentreprise.
Byggeriet består af 79 lejligheder i varierende størrelse, 28 rækkehuse, parkeringskælder, fællesarealer samt private haver.

Bygherre: Core Property Management P/S
Arkitekt: C.F Møller
Udvikler: Agenda Property ApS
Totalentreprenør: HHM A/S

 
KALVEBOD HUSE – KØBENHAVN

BYGHERRERÅDGIVNING
BYGGEFELT 1.3 OG 1.4
2016-

Bygherrerådgivning ifm. udbud og opførelse af 2 karré bebyggelser på hhv. ca. 7.200 m2 og 8.600 m2 i Ørestad Syd i totalentreprise.

Byggefelt 1.3 består af 53 lejligheder og 22 rækkehuse i varierende størrelse, parkeringskælder, fællesarealer samt private haver.
Byggefelt 1.4 består af 62 lejligheder og 28 rækkehuse i varierende størrelse, parkeringskælder, fællesarealer samt private haver.

Bygherre: PFA Boliger A/S
Arkitekt: Danielsen Architecture A/S
Udvikler: Agenda Property ApS

 
SUNDMOLEN – KØBENHAVN

PROJEKTERING
BYGGEFELT 5.06
2017-

68 boliger i boligkarré.

Samlet ingeniørprojekt ca. 6.500m2 nybyggeri med kælder ca. 800m2.

Bygherre: Sundmolen 5.06 ApS
Arkitekt: Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S
Totalentreprenør: KPC København A/S

 
CIRKELHUSENE – KØGE

PROJEKTERING
2019-

120 mindre boliger.

Samlet ingeniørprojekt ca. 7.000m2 nybyggeri med delvis kælder ca. 800m2.

Bygherre: CasaNord A/S
Arkitekt: Kant Arkitekter A/S

D'ANGLETERRE – KØBENHAVN

BYGHERRERÅDGIVNING
2011-2013

Bygherrerådgivning for Hotel d’Angleterre i forbindelse med den meget omfattende totalrenovering af det hæderkronede hotel. Renoveringen omfattede nye installationer og køkkener, facade- og tagrenovering, ny værelsesindretning samt nye overflader i hele bygningen.

Herudover omfattede renoveringen restauranten mod Kgs. Nytorv, Palmehaven, Gallerisalen, Pompeisalen og Louis XVI Salen samt modernisering af spa-området i parterre. Der blev desuden opført en ny Champagnebar mod Ny Østergade.

Der udføres fortsat løbende bygherrerådgivning for Hotel D’Angleterre i forbindelse med diverse byggeprojekter og renoveringer.

Bygherre: Hotel d’Angleterre
Arkitekt: C.F. Møller
Areal: 19.000 m²

TEGLVÆRKSKAJEN - KØBENHAVN

BYGHERRERÅDGIVNING
KARRÉ I
2013-2018

Bygherrerådgivning ifm. opførelse af boligbebyggelse på ca. 19.900 m2 etageareal og 4.645 m2 etageareal til kælder i totalentreprise.

Byggeriet omfatter opførelse af 193 boliger og parkeringskælder med 139 pladser.

Bygherre: C.W. Obel Ejendomme A/S
Arkitekt: Danielsen Architecture A/S
Udvikler: Agenda Property ApS

 
COBRA HAVE – KØBENHAVN

BYGHERRERÅDGIVNING
BYGGEFELT 3.4
2015-

Bygherrerådgivning ifm. udbud og opførelse af boligbebyggelse på ca. 30.800 m2 i Ørestad Syd i totalentreprise.

Boligbebyggelsen består af 218 lejligheder i varierende størrelse, parkeringskælder samt fællesarealer.

Bygherre: C.W. Obel Ejendomme A/S
Arkitekt: C.F Møller
Totalentreprenør: V8 Construction A/S

 
SADOLIN HAVE – KØBENHAVN

PROJEKTERING
2017-2019

80 boliger i 2 boligkarré’er i op til 6 etager.

Samlet ingeniørprojekt ca. 7.500m2 nybyggeri med p-kælder ca. 2.000m2.

Bygherre: KBSH ApS / Heimstaden
Arkitekt: Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S
Entreprenør: KBSH ApS

 
DET KGL. TEATER - RØDE ORM

KULTUR

Ad1 – Rådgivningsbistand til konstruktionsdesign af scene – fra skuespillet ”Røde Orm” ved Moesgaard Museum i Århus sommeren 2017 og Ulvedalene i Dyrehaven sommeren 2018.

 
AMAGER RESOURCE CENTER

ARC / AMAGER BAKKE – KØBENHAVN
2013-2018

3. parts kontrol af stålkonstruktionsprojekt udført i forbindelse med opførelsen af Amager Resource Center / Amager Bakke.

Bygherre: ARC
Arkitekt: BIG
Ingeniør: MOE A/S
Areal: ca. 41.000 m²

SCHERFIGS HAVE - KØBENHAVN

BYGHERRERÅDGIVNING
2016-2019

Bygherrerådgivning ifm. udbud og opførelse af boligbebyggelse på ca. 16.700 m² beliggende på Østerbro.

Byggeriet omfatter opførelse af 114 boliger i varierende størrelse fordelt på 3 blokke og 2 punkthuse.

Bygherre: Pensam Liv Forsikringsaktieselskab og Consort A/S
Arkitekt: Arkitema
Totalentreprenør: Glindorf og Partnere A/S

 
ISLANDS BRYGGE – KØBENHAVN

PROJEKTERING
FELT D
2018-

120 boliger fordelt i 2 boligtårne på hver 14 etager.

Samlet ingeniørprojekt ca. 14.000m2 nybyggeri med p-kælder i 2 plan ca. 4500m2.

Bygherre: Pension Danmark
Arkitekt: Henning Larsen Arkitekter A/S
Totalentreprenør: KPC København A/S

 
BJERGLANDSBYEN – KØBENHAVN

PROJEKTERING
2016-2018

115 boliger fordelt på rækkehuse og etageboliger i 7 etager.

Samlet Ingeniørprojekt 11.000 m2 nybyggeri samt 2.000 m2 kælder.

Bygherre: RHB Development ApS
Arkitekt: Holcher Nordberg Architects A/S

 
DET KGL. TEATER - ROBIN HOOD

KULTUR

Ad2 – Rådgivningsbistand til konstruktionsdesign i forbindelse med opsætning af 2 svævebane-tårne – fra skuespillet ”Robin Hood” i Ulvedalene i Dyrehaven sommeren 2013.

 
KMD

BALLERUP, AALBORG OG ODENSE
2014 – 2016

Teknisk Due Diligence udført på domicilejendomme for kontorerhverv.

Domicilejendom til kontorerhverv i Aalborg opført 2005, ca. 27.000 m2, 6 etager.

Domicilejendom til kontorerhverv i Odense opført i tre etaper i 1981, 1990 og 2005, ca. 17.800 m2 i 3 etager.

Domicilejendom til kontorerhverv med tilhørende produktion i Ballerup i to bygninger:

En bygning fra 2005 på 25.000 m2 og en bygning på 22.000 m2, opført i 1982 og 2002. Begge bygninger i 3 etager.

Bygherre: PensionDanmark Ejendomme

JENS-PETER MADSEN ApS

YDELSER

BYGHERRERÅDGIVNING
Jens-Peter Madsen ApS har gennem mange år udført bygherrerådgivning for private og offentlige bygherrer ved opførelse, renovering, ombygning samt køb og drift af ejendomme. Firmaet udfører også Teknisk Due Diligence rapporter i forbindelse med køb og salg af større ejendomme.

VVS-INSTALLATIONER
Et godt design af VVS-installationer skaber et godt indeklima og et fornuftigt energiforbrug. Ved rådgivning om VVS-installationer har vi altid fokus på bæredygtighed, indeklima og driftssituation, uanset om det drejer sig om nybyggeri eller optimering af eksisterende byggeri. Ved nybyggeri indgår altid en konstruktiv dialog med arkitekten tidligt i processen, så optimering af energiforbrug tænkes ind som en naturlig del af processen fra skitse til færdigt projekt.

TEKNISK DUE DILIGENCE
Hos Jens-Peter Madsen ApS har vi mange års erfaring med udarbejdelse af Teknisk Due Diligence og tilstandsvurderinger. Ved udarbejdelse af en Teknisk Due Diligence sikrer vi vores kunder det bedst mulige udgangspunkt i forbindelse med køb og salg af ejendomme eller tiltrædelse af domicillejemål. En teknisk due diligence tilpasses altid kundens ønsker og behov, da det er vores erfaring, at vægten på hvad der skal belyses, kan være meget forskellig fra sag til sag.

ENERGIMÆRKNING
Jens-Peter Madsen ApS er certificeret til at udføre energimærker for såvel bolig- og erhvervsbyggeri og har således gennem mange år bistået erhvervskunder og boligforeninger med udarbejdelse af energimærker samt rådgivning i forbindelse med drift og vedligeholdelse af installationer, energioptimering, grønne tiltag og indeklima.

BÆRENDE KONSTRUKTIONER
Jens-Peter Madsen ApS råder over to anerkendte statikere og har stor ekspertise og høj faglig kompetence inden for bærende konstruktioner. Vi projekterer og rådgiver om bærende konstruktioner ved såvel nybyggeri som ved optimering af eksisterende bygningskonstruktioner, og opgaveløsningen foretages altid med et stort fokus på forventningen til bygningens endelige funktion, fleksibilitet, æstetik og økonomi, hvor alle parametre søges optimeret.

ANERKENDTE STATIKERE
Jens-Peter Madsen ApS råder over to af Danmarks i alt ca. 80 anerkendte statikere. Det sikrer vores kunder et højt fagligt niveau i forbindelse med projektering af bærende konstruktioner. Vores anerkendte statikere virker også som bygherrerådgivere i forbindelse med bærende konstruktioner i eksterne projekter.

EL-INSTALLATIONER
Et gennemtænkt design af el-installationer skaber sikkerhed og optimale arbejdsbetingelser for de personer, der arbejder og opholder sig i en bygning. Jens-Peter Madsen ApS har gennem mange år ydet rådgivning om el-installationer i forbindelse med nybyggeri, ombygning og renovering.

COMMISSIONING
Hos Jens-Peter Madsen ApS har vi stor indsigt og ekspertise i en bred vifte af tekniske løsninger og installationer, der er indbyrdes afhængige af hinanden i forhold til at sikre optimale driftsprocesser. Vi kan derfor tilbyde vores kunder at udføre en commissioning-proces før, under og efter selve byggefasen. Allerede i planlægningsfasen opsættes således målbare krav til den kommende byggeproces, der kan bruges til at kvalitetsstyre gennem alle byggeriets faser; Program, disposition, for- og hovedprojekt, byggeri, idriftsættelse og drift.

 RÅDGIVNING SIDEN 1968

OM JPM

I 1968 startede Jens-Peter Madsen som selvstændig rådgivende ingeniør. Mere end 50 års historie danner grundlaget for de ydelser, vi i dag tilbyder vores kunder.

Jens-Peter Madsen ApS Rådgivende Ingeniører har gennem årene løst mange spændende opgaver for både private og offentlige bygherrer i ind- og udland inden for projektering, fagtilsyn, byggeledelse og bygherrerådgivning.

Firmaet har stor ekspertise inden for bærende konstruktioner med blandt andet to anerkendte statikere, der ud over firmaets egne opgaver også arbejder som anerkendte statikere på eksterne projekter.

På installationsområdet har vi bred erfaring i projektering af bolig-, institutions-, erhvervs- og kontorbyggeri. Vi udfører indeklimasimulering ved brug af programmet BSim, og vi rådgiver inden for blandt andet energioptimering, lavenergibyggeri, intelligent styring mv. Endvidere udfører firmaet energimærkninger i henhold til energimærkningsordningen EMO.

Firmaet udfører også bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse, køb og drift af ejendomme. I den forbindelse udfører vi blandt andet Teknisk Due Diligence samt tilstandsrapporter.

LEDIGE STILLINGER

Konstruktionsingeniør 3-5 års erfaring

Faglig stærk konstruktionsingeniør med 3-5 års erfaring

Vi har travlt… Og da det er vores ambition altid at levere vores projekter til aftalt tid og med høj kvalitet i opgaveløsningen, søger vi endnu en velfunderet, selvkørende og faglig stærk ingeniør til vores konstruktionsafdeling – og vi glæder os til at byde dig velkommen i vores team.

Om jobbet:
Som erfaren konstruktionsingeniør hos JPM ApS vil du få en alsidig, afvekslende og udfordrende hverdag, hvor du enten selvstændigt eller som del af et team kommer til at drive projekter fra første kundekontakt til aflevering af byggeriet.
Vi har i øjeblikket travlt med projektering og bygherrerådgivning på flere store boligbyggerier, primært i Storkøbenhavn, samt på diverse renoveringsopgaver og ombygninger, så det er vigtigt, at du har en struktureret tilgang til dine arbejdsopgaver og evner at bevare roen og overblikket i en travl hverdag, og at du er komfortabel med selvstændigt at varetage den løbende kommunikation og mødeaktivitet med bygherrer, arkitekter, myndigheder, entreprenører og andre samarbejdspartnere.
Hvis du bliver vores nye kollega, bliver du en del af en flok fagligt erfarne og dedikerede medarbejdere, hvor det gode kollegiale sammenhold vægtes højt, hvor et godt og professionelt samarbejde med kunder og samarbejdspartnere tillægges stor værdi, og hvor vi sætter en ære i altid at levere til tiden og med høj kvalitet i opgaveløsningen.

Om dig:
– Du er uddannet konstruktionsingeniør med 3-5 års erfaring og er fagligt stærk inden for statik.
– Du leverer altid høj kvalitet.
– Du er en god teamplayer men kan også arbejde selvstændigt.
– Du er selvmotiverende i din opgaveløsning.
– Du trives med skift mellem opgavetyper og har en nysgerrig og fleksibel indstilling til dit arbejde.
– Du mestrer kunsten at bevare overblikket uden at miste blikket for detaljen i en travl hverdag.
– Du er rutineret bruger af MS Office, AutoCad og evt. Revit.

Om os:
– En positiv og fleksibel arbejdsplads, der ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource.
– En flad organisationsstruktur med uformel omgangstone samt søde og hjælpsomme kollegaer.
– Spændende og afvekslende opgaver med mulighed for egne ansvarsområder.
– Gode udviklingsmuligheder.
– Attraktiv lønpakke og sundhedsforsikring.
– Flextid og frokostordning.
– S-tog lige til døren, ca. 30 min fra København.

Ansættelsessted:
Jens-Peter Madsen ApS, Rådgivende Ingeniører (JPM ApS)
Egedal Centret 95
3660 Stenløse

Er du vores kommende kollega?
Vi holder samtaler løbende, så send ansøgning, CV og relevante bilag hurtigst muligt til ing@jpm.dk, mærket ‘Konstruktionsingeniør’. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Jørgen Clausen på 2124 5913. Vi ser frem til at høre fra dig.
Din ansøgning vil naturligvis blive behandlet fortroligt.
Tiltrædelse snarest muligt.

Om firmaet:
Jens-Peter Madsen ApS, Rådgivende Ingeniører løser mange spændende opgaver for både private og offentlige bygherrer inden for projektering, fagtilsyn, byggeledelse og bygherrerådgivning.
Firmaet har stor ekspertise inden for bærende konstruktioner med blandt andet to certificerede / anerkendte statikere, der ud over firmaets egne opgaver også udføre statikerkontrol på eksterne projekter.
På installationsområdet har vi bred erfaring i projektering af bolig-, institutions-, erhvervs- og kontorbyggeri. Vi udfører indeklimasimulering ved brug af programmet BSim, og vi rådgiver inden for blandt andet energioptimering, lavenergibyggeri, intelligent styring mv. Endvidere udfører firmaet energimærkninger i henhold til energimærkningsordningen EMO.
Firmaet udfører også bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse, køb og drift af ejendomme. I den forbindelse udfører vi blandt andet Teknisk Due Diligence samt tilstandsrapporter.

Konstruktionsingeniør +10 års erfaring

Faglig stærk konstruktionsingeniør med +10 års erfaring

Vi har travlt… Og da det er vores ambition altid at levere vores projekter til aftalt tid og med høj kvalitet i opgaveløsningen, søger vi endnu en velfunderet, selvkørende og faglig stærk ingeniør til vores konstruktionsafdeling – og vi glæder os til at byde dig velkommen i vores team.

Om jobbet:
Som erfaren konstruktionsingeniør hos JPM ApS vil du få en alsidig, afvekslende og udfordrende hverdag, hvor du enten selvstændigt eller som del af et team kommer til at drive projekter fra første kundekontakt til aflevering af byggeriet.
Vi har i øjeblikket travlt med projektering og bygherrerådgivning på flere store boligbyggerier, primært i Storkøbenhavn, samt på diverse renoveringsopgaver og ombygninger, så det er vigtigt, at du har en struktureret tilgang til dine arbejdsopgaver og evner at bevare roen og overblikket i en travl hverdag, og at du er komfortabel med selvstændigt at varetage den løbende kommunikation og mødeaktivitet med bygherrer, arkitekter, myndigheder, entreprenører og andre samarbejdspartnere.
Hvis du bliver vores nye kollega, bliver du en del af en flok fagligt erfarne og dedikerede medarbejdere, hvor det gode kollegiale sammenhold vægtes højt, hvor et godt og professionelt samarbejde med kunder og samarbejdspartnere tillægges stor værdi, og hvor vi sætter en ære i altid at levere til tiden og med høj kvalitet i opgaveløsningen.

Om dig:
– Du er uddannet konstruktionsingeniør med +10 års erfaring og er fagligt stærk inden for statik.
– Du leverer altid høj kvalitet.
– Du er en god teamplayer men kan også arbejde selvstændigt.
– Du er selvmotiverende i din opgaveløsning.
– Du trives med skift mellem opgavetyper og har en nysgerrig og fleksibel indstilling til dit arbejde.
– Du mestrer kunsten at bevare overblikket uden at miste blikket for detaljen i en travl hverdag.
– Du er rutineret bruger af MS Office, AutoCad og evt. Revit.
– Er du certificeret statiker, eller ønsker du at bliver det, vil det være et plus.

Om os:
– En positiv og fleksibel arbejdsplads, der ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource.
– En flad organisationsstruktur med uformel omgangstone samt søde og hjælpsomme kollegaer.
– Spændende og afvekslende opgaver med mulighed for egne ansvarsområder.
– Gode udviklingsmuligheder.
– Attraktiv lønpakke og sundhedsforsikring.
– Flextid og frokostordning.
– S-tog lige til døren, ca. 30 min fra København.

Ansættelsessted:
Jens-Peter Madsen ApS, Rådgivende Ingeniører (JPM ApS)
Egedal Centret 95
3660 Stenløse

Er du vores kommende kollega?
Vi holder samtaler løbende, så send ansøgning, CV og relevante bilag hurtigst muligt til ing@jpm.dk, mærket ‘Konstruktionsingeniør’. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Jørgen Clausen på 2124 5913. Vi ser frem til at høre fra dig.
Din ansøgning vil naturligvis blive behandlet fortroligt.
Tiltrædelse snarest muligt.

Om firmaet:
Jens-Peter Madsen ApS, Rådgivende Ingeniører løser mange spændende opgaver for både private og offentlige bygherrer inden for projektering, fagtilsyn, byggeledelse og bygherrerådgivning.
Firmaet har stor ekspertise inden for bærende konstruktioner med blandt andet to certificerede / anerkendte statikere, der ud over firmaets egne opgaver også udføre statikerkontrol på eksterne projekter.
På installationsområdet har vi bred erfaring i projektering af bolig-, institutions-, erhvervs- og kontorbyggeri. Vi udfører indeklimasimulering ved brug af programmet BSim, og vi rådgiver inden for blandt andet energioptimering, lavenergibyggeri, intelligent styring mv. Endvidere udfører firmaet energimærkninger i henhold til energimærkningsordningen EMO.
Firmaet udfører også bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse, køb og drift af ejendomme. I den forbindelse udfører vi blandt andet Teknisk Due Diligence samt tilstandsrapporter.

Bygherrerådgiver

Bygherrerådgiver søges

til spændende byggeprojekter i Storkøbenhavn.

I vores bygherrerådgivningsafdeling har vi travlt med opgaver på flere store boligbyggerier samt på forskellige renoveringsopgaver for både større private og kommunale bygherrer. Din dagligdag som bygherrerådgiver hos JPM vil aldrig være ensformig, og vil indeholde opgaver som deltagelse i bygherremøder, tilsyn, granskning af projektmateriale, vurdering af økonomi, skriftlig og mundtlig kommunikation med bygherre/entreprenører/driftsfolk/myndigheder mm.

JPM er en fagligt stærkt funderet rådgivningsvirksomhed med flere forskellige fagkompetencer, som du altid vil kunne sparre med i din dagligdag. Det er vigtigt, at du formår at skabe en god kontakt til bygherre og sagens øvrige parter, og at du har lyst til at arbejde i alle byggeriets forskellige faser – lige fra de indledende tanker og idéer, over projektering, udførelse og aflevering samt 1 og 5 års gennemgange.

Om dig:

 • Har en uddannelse som f.eks. arkitekt, bygningskonstruktør eller ingeniør, gerne suppleret med en håndværksmæssig baggrund.
 • Du kan arbejde selvstændigt og er i stand til selv at søge viden og oplysninger.
 • Du er god til at kommunikere – både skriftligt og mundtligt.
 • Forstår at skabe tryghed og ro samtidig med at du har flere bolde i luften.
 • Sætter en ære i et højt fagligt niveau og god kvalitet.
 • Erfaring fra byggebranchen og interesse for byggeteknik.
 • Bruger office-pakken, evt. kendskab til AutoCad eller Revit.

Vi tilbyder:

 • En flad organisationsstruktur med uformel omgangstone samt søde og hjælpsomme kollegaer.
 • Fuldtids- eller deltidsjob med flekstid og frokostordning.
 • Spændende og afvekslende opgaver.
 • … og meget mere! Ring til Conny 20 71 02 44, hvis du har nogle spørgsmål.

Ansættelsessted:

Jens-Peter Madsen ApS, Rådgivende Ingeniører
Egedal Centret 95F
3660 Stenløse

Interesseret?
Så send din ansøgning og CV pr. mail til Conny@jpm.dk, mærket ‘Bygherrerådgiver’. Din ansøgning vil selvfølgelig blive behandlet fortroligt.

Samtaler afholdes løbende. Tiltrædelse hurtigst muligt.

Om firmaet:
Jens-Peter Madsen ApS er et rådgivende ingeniørfirma, der går hele vejen for succesfuldt at løse opgaver inden for nybyggeri og renovering/ombygning, både ved projekteringsopgaver og bygherrerådgivning. Firmaets 14 medarbejdere yder rådgivning inden for alle discipliner herunder konstruktioner, vvs, ventilation, el, energioptimering og indeklima. JPM har to anerkendte/certificerede statikere, og JPM er certificeret til udførelse af energimærkning. Læs gerne mere på www.jpm.dk.

PARTNERE

Conny Riisberg
Partner
Anerkendt statiker
+45 20 71 02 44
conny@jpm.dk

Jørgen Clausen
Partner, civilingeniør
Anerkendt statiker
Certificeret statiker KK2-4, 3rd P.

+45 21 24 59 13
jorgen@jpm.dk

Frank Jensen
Partner
HVAC
+45 22 40 42 44
frank@jpm.dk

Conny Riisberg
Partner
Anerkendt statiker
+45 20 71 02 44
conny@jpm.dk

Jørgen Clausen
Partner, civilingeniør
Anerkendt statiker
Certificeret statiker, KK2-4, 3rd P.

+45 21 24 59 13
jorgen@jpm.dk

Frank Jensen
Partner
HVAC
+45 22 40 42 44
frank@jpm.dk

MEDARBEJDERE

Alexander H. Boserup
Konstruktionsingeniør
+45 52 17 97 89

alexander@jpm.dk

Heine K. Jensen
Civilingeniør Installationer
+45 24 63 39 37

heine@jpm.dk

Henrik Langkilde
Civilingeniør Installationer
+45 26 70 08 79

henrik@jpm.dk

Anne Marie Halling
Arkitekt, cand. arch. MAA
+ 45 25 24 86 03

annemarie@jpm-aps.dk

Kenneth Jakobsen
Senior konstruktionsingeniør
+45 20 35 35 07

kenneth@jpm.dk

Erdem Bahadir Türkoglu
Bygherrerådgiver  byggekoordinator
+45 28 34 68 87

erdem@jpm.dk

Tina Hjarsø
Bygherrerådgiver Bygningskonstruktør
+45 24 97 26 76

tina@jpm.dk

Martin D. Jaqué
Installationsingeniør
+45 51 89 24 00

mdj@jpm.dk

Hanne Svarrer Larsen
Teknisk assistent
+45 47 17 02 44

hanne@jpm.dk

Mona Prip Elsman
Bygherrerådgiver Bygningskonstruktør MAK
+45 26 20 79 33

mona@jpm.dk

Jette Lindhardt
Sekretær
+45 47 17 02 44

jette@jpm.dk

Pernille Ellersgaard
Administration og bogholderi
+45 47 17 02 44

pernille@jpm.dk

Mohammad Moussa
Diplomingeniør konstruktioner

+45 47 17 02 44
mohammad@jpm.dk

Alexander H. Boserup
Konstruktionsingeniør
+45 52 17 97 89

alexander@jpm.dk

Anne Marie Halling
Arkitekt, cand. arch. MAA
+ 45 25 24 86 03
annemarie@jpm-aps.dk

Heine K. Jensen
Civilingeniør Installationer
+45 24 63 39 37

heine@jpm.dk

Henrik Langkilde
Civilingeniør Installationer
+45 26 70 08 79

henrik@jpm.dk

Kenneth Jakobsen
Senior konstruktionsingeniør
+45 20 35 35 07

kenneth@jpm.dk

Erdem Bahadir Türkoglu
Bygherrerådgiver – Byggekoordinator
+45 28 34 68 87

erdem@jpm.dk

Mona Prip Elsman
Bygningskonstruktør MAK
+45 26 20 79 33

mona@jpm.dk

Martin D. Jaqué
Installationsingeniør
+45 51 89 24 00

mdj@jpm.dk

Hanne Svarrer Larsen
Teknisk assistent
47 17 02 44
hanne@jpm.dk

Tina Hjarsø
Bygherrerådgiver – Bygningskonstruktør
+45 24 97 26 76

tina@jpm.dk

Jette Lindhardt
Sekretær
+45 47 17 02 44
jette@jpm.dk

Pernille Ellersgaard
Administration og bogholderi
+45 47 17 02 44

pernille@jpm.dk

Mohammad Moussa
Diplomingeniør konstruktioner

+45 47 17 02 44
Mohammad@jpm.dk

KONTAKT

JENS-PETER MADSEN APS
Rådgivende Ingeniører FRI
+45 47 17 02 44
ing@jpm.dk

ADRESSE
Egedal Centret 95F
3660 Stenløse
Danmark